Teenused

Miks on Wilson Learning ainulaadne?

Wilson Learning suudab pakkuda oma klientidele terviklikke lähenemisviise töötajate soorituse parandamiseks ja sellega seonduvaid põhjalikke ja tõhusaid arenguprogramme nii juhtimise kui müügi alal.

Paljudes riikides tegutsevatele ettevõtetele on oluline, et valitud arenguprogrammid toimuvad emakeeles ja viiakse ellu kohalike jõududega.

Wilson Learning Worldwide on esindatud enam kui 45 riigis ja programme viiakse läbi enam kui 25 keeles. See on tervik, miks Wilson Learning on ainulaadne ja erinev.

Meie lähenemine õppimisele ja juhendamisele

Õppemeetodid on selged ja hästi dokumenteeritud. Me julgustame kõiki suhtuma asjadele avatud meelega, küsides "miks" ning sidudes õpitava enda ja teiste kogemustega.

Oluline on õpitu juurutamine väljaspool õppeprotsessi, see tähendab oskust integreerida uued oskused igapäevatööga. Me nimetame seda "inside-out õppe" - lähenemiseks, mis võimaldab ühendada õpitu tegelikkusega.


WL Estonia Tel.+372 505 3032 E-mail: info@wilsonlearning.ee