Individuaalne tõhusus

Individual Effectiveness training model

- Väga tõhusat töötajat eristab teistest ülekantavate oskuste tuumikkomplekt, mille ta omandab oma karjääri vältel

- Võime suhelda selgelt, lühidalt ning avameelselt ilma seejuures positiivseid suhteid kaotamata on üks suurimaid tegureid töösoorituse edukaks kujunemisel

- Tänasel päeval vajame me kõik oskust infot koguda ja sorteerida, leida innovaatilisi lahendusi, lahendada probleeme ning langetada hinnangutel põhinevaid otsuseid.

loe lähemalt

Arenguprogramm - Edukad läbirääkimised

Enamik toimuvatest läbirääkimistest peetakse väljaspool organisatsiooni kontorit. Kuid igapäevased juhtimistoimingud nõuavad ka arvukaid läbirääkimisi töötajate ja kolleegidega. Iga juht peab õppima, kuidas tõhusalt toime tulla igapäevaste läbirääkimistega, mis on seotud keeruliste küsimuste ja olukordadega. Omades häid läbirääkimistealaseid oskusi, on juhtidel võimalik hoida töötajate rahulolu, saada tööd tehtud ja tagada vajaduste ning eesmärke täitumine nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool seda.

loe lähemalt

Arenguprogramm - Suhtlemisstiilid tööl

Igas organisatsioonis on peidus mitmekülgsust – suhtlusstiilide mitmekesisust. Suhtlusstiilide erinevuste ärakasutamine võib aidata saavutada tõhusama koostöö, viljakamad suhted, suurema tootlikkuse ja ettevõtte paremad tulemused. Teiste inimeste eelistuste äratundmine tööl ja nendega kohandumine võimaldab tulemuslikumalt suhelda ja annab parema veenmisvõime teiste mõjutamiseks. Mitmekesisuse suurendamine vähendab pinget suhetes ja laseb inimestel keskenduda tõhusalt oma täidetavale ülesandele ja tehtavale tööle.

loe lähemalt


WL Estonia Tel.+372 505 3032 E-mail: info@wilsonlearning.ee