Juhtimise tõhusus

Leadership Effectiveness training model

- Püsivalt kõrget tulemuslikkust ei ole võimalik saavutada ilma rahuloluta ning rahulolu ei ole sageli võimalik ilma suurepäraste sooritusteta

- Inimeste efektiivseks juhtimiseks tuleb edukalt täita 4 tuumikrolli: Visionäär, Taktik, Kolleeg ja Abistaja

- Efektiivne eestvedamine tugineb alati eestvedaja loomuomadustele, mis on aga samas üks vähim käegakatsutavaid aspekte.

- Isiklikus rahulolus mängivad kõige suuremat rolli igapäevased suhted ja kommunikatsioon alluvate ja juhtide vahel.


"Me näeme suurenenud koostööd ning suurenenud tähelepanu sellele mida klient vajab. Minevikus me proovisime teisi lähenemisi, kuid me ei olnud neis nii edukad."
Juhi programmi juhataja - Safmarine. AP Maersk Moller Group

loe lähemalt

Arenguprogramm - Tõhus juht

Organisatsioonid ootavad juhtidelt tulemusi, kuid pideva tulemuslikkuse tagamiseks on vaja keskenduda rohkemale kui ainult tulemustele. Uuringud näitavad, et suur tulemuslikkus ei jää aja jooksul püsima, kui tulemuslikkusele keskendumisega ei kaasne rahulolu kõrget taset, sest ei rahulolu ega tulemuslikkus eksisteeri vaakumis. Strateegia rakendamiseks ja äriliste tulemuste saavutamiseks peavad juhid looma keskkonna, kus tulemuslikkus on ühendatud rahuloluga. Need oskused nõuavad eestvedamis- ja juhtimisoskuste kombineerimist

loe lähemalt

Arenguprogramm - Coaching

Tõhusalt toimivad ettevõtted näevad coachimist tihti tulemuslikkuse ja rahulolu edendamise, mitte lõpptulemusle keskendumise kontekstis. Nende töötajad on rohkem kaasatud oma töösse, motiveeritud arendama oma oskusi ning ajendatud saavutama edu.

loe lähemalt

Arenguprogramm - Edukad läbirääkimised

Enamik toimuvatest läbirääkimistest peetakse väljaspool organisatsiooni kontorit. Kuid igapäevased juhtimistoimingud nõuavad ka arvukaid läbirääkimisi töötajate ja kolleegidega. Iga juht peab õppima, kuidas tõhusalt toime tulla igapäevaste läbirääkimistega, mis on seotud keeruliste küsimuste ja olukordadega. Omades häid läbirääkimistealaseid oskusi, on juhtidel võimalik hoida töötajate rahulolu, saada tööd tehtud ja tagada vajaduste ning eesmärke täitumine nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool seda.

loe lähemalt

Arenguprogramm - Suhtlemisstiilid tööl

Igas organisatsioonis on peidus mitmekülgsust – suhtlusstiilide mitmekesisust. Suhtlusstiilide erinevuste ärakasutamine võib aidata saavutada tõhusama koostöö, viljakamad suhted, suurema tootlikkuse ja ettevõtte paremad tulemused. Teiste inimeste eelistuste äratundmine tööl ja nendega kohandumine võimaldab tulemuslikumalt suhelda ja annab parema veenmisvõime teiste mõjutamiseks. Mitmekesisuse suurendamine vähendab pinget suhetes ja laseb inimestel keskenduda tõhusalt oma täidetavale ülesandele ja tehtavale tööle.

loe lähemalt

Arenguprogramm - Tulemuslik meeskond

Mõnedes meeskondades võidakse küll saavutada rahuldav või isegi väga suur tulemuslikkus, kuid seal puudub tõeline meeskonnavaim. On meeskondi, kes tunnevad, et nad võiksid olla paremad ning seega nad küsivad: „Kui head me võiksime olla?”. Sellistele meeskondadele on põhimõtted teada ning nad teevad töö ära, kuid midagi on kindlasti puudu. Need meeskonnad on valmis parandama meeskonna tõhusust, st saavutama meeskonna meisterlikkus.

loe lähemalt


WL Estonia Tel.+372 505 3032 E-mail: info@wilsonlearning.ee