Müügi tõhusus

Sales Effectiveness training model

- Müügiinimesed, kes mõistavad kliendi tegevusvaldkonda ja mõjutavad otsuse langetamist, pakkudes konkurentsivõimelisi lahendusi

- Tõelise eelise saavutamiseks tuleb osata teha kindlaks, millised on kliendiks oleva organisatsiooni juhtide äriprioriteedid.

- Müügijuhid, kes tunnevad ettevõtte eeliseid ja puuduseid konkurentide ees ning oskavad õpetada neid lõhesid täitma.

- Ettevõttekultuur, mille järgi müügimeeskonda kuuluvad kõik töötajad ning mis koondab kõik ressursid kliendile lisandväärtuse andmise nimel


“Wilson Learning mängis äärmiselt suurt rolli meie müügimeeskonna ümberkujundamisel ja klientidele meie väärtushinnangutest värske nägemuse andmisel.”
Põhja-Ameerika piirkonna asedirektor - Rosenbluth International

Müügialaste lähenemistega saad tutvuda siin

loe lähemalt ja loe lähemalt

Arenguprogramm - Konsulteeriv müük

Jätkusuutliku konkurentsieelise saavutamiseks ei piisa enam sellest, kui minna turule ainulaadse ja kvaliteetse toote ja teenusega. Praeguses ärikeskkonnas ellu jäämiseks on vaja müügimeeskonda, kes suudaks konkurentidest paremini reageerida kliendi ettevõtte vajadustele, prioriteetidele ja huvidele. See tähendab, et müüjad peavad suutma kiiresti avastada ja mõista ettevõtte strateegiate elluviimisega seotud äriprobleeme. Kõik see algab müügimeetodist, mis tähendab tihedat koostööd klientidega, et lahendada tegelikke äritegevusega seotud probleeme.

loe lähemalt

Arenguprogramm - Edukad läbirääkimised

Enamik toimuvatest läbirääkimistest peetakse väljaspool organisatsiooni kontorit. Kuid igapäevased juhtimistoimingud nõuavad ka arvukaid läbirääkimisi töötajate ja kolleegidega. Iga juht peab õppima, kuidas tõhusalt toime tulla igapäevaste läbirääkimistega, mis on seotud keeruliste küsimuste ja olukordadega. Omades häid läbirääkimistealaseid oskusi, on juhtidel võimalik hoida töötajate rahulolu, saada tööd tehtud ja tagada vajaduste ning eesmärke täitumine nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool seda.

loe lähemalt

Arenguprogramm - Personaalne teenindus

Äriettevõtted igas sektoris kogevad suuremat konkurentsi, sest turule tulevad uued, mitmekülgsed ettevõtjad. Kui tarbijatel on rohkem valikuid, siis nad tajuvad väiksemaid erinevusi sarnaseid teenuseid pakkuvate ettevõtete vahel. Tarnijat on lihtne välja vahetada ning kliendid võivad nõuda kõrgetasemelist teenust. Konkurentsivõime säilitamiseks ei saa teie ettevõte pakkuda vähem kui ainult kõrgetasemelist kliendirahulolu. See tähendab, et kliendi kontaktisikutel on vahendid ja oskused, mida neil on vaja, et saavutada kõrgemal tasemel kliendirahulolu.

loe lähemalt

Arenguprogramm - Suhtlemisstiilid tööl

Igas organisatsioonis on peidus mitmekülgsust – suhtlusstiilide mitmekesisust. Suhtlusstiilide erinevuste ärakasutamine võib aidata saavutada tõhusama koostöö, viljakamad suhted, suurema tootlikkuse ja ettevõtte paremad tulemused. Teiste inimeste eelistuste äratundmine tööl ja nendega kohandumine võimaldab tulemuslikumalt suhelda ja annab parema veenmisvõime teiste mõjutamiseks. Mitmekesisuse suurendamine vähendab pinget suhetes ja laseb inimestel keskenduda tõhusalt oma täidetavale ülesandele ja tehtavale tööle.

loe lähemalt


WL Estonia Tel.+372 505 3032 E-mail: info@wilsonlearning.ee