KES ME OLEME?

WL Estonia OÜ on kvaliteetsele nõustamisele pühendunud konsultatsiooni- ja koolitusettevõte, mis on asutatud 2012. aastal. 

Meie tegevuse nurgakivi on organisatsioonide toetamine nende strateegiate väljatöötamisel ja elluviimisel. Aitame kaasa tulemuslikkuse parandamisele läbi juhtimise, müügi, klienditeeninduse, meeskonnatöö ja töötajate individuaalse tõhususe tõstmise. Meie konsultantidel on laialdased teadmised ja kogemused erinevate ettevõtete nõustamisel ja töötajate arendamisel.  

Ettevõtte ärinimi WL Estonia tuleneb inglise keelsete sõnade „Wiser Life“ (targem elu) esitähtedest. WL Estonia logo visualiseerib arengut, hoogu ja liikumist.
Aastatel 2012-2016 tegutses ettevõte maailmas enam kui 50 riigis tegutseva Wilson Learning Worldwide Eesti esindusena ja omas ärinime Wilson Learning Estonia.

MILLEST ME LÄHTUME?

VISIOON
WL Estonia visioon on olla hinnatuim arengupartner.

MISSIOON
WL Estonia missioon on toetada organisatsioonide ja inimeste arengut ja edu ning aidata muuta elukestev õpe reaalsuseks.

VÄÄRTUSED
Personaalsus - Loome kliendi vajadustest lähtuvaid personaalseid lahendusi. Tegutseme koos kliendiga ühiste eesmärkide nimel ning aitame kaasa nende ellurakendamisele.
Asjatundlikkus - Suurendame kindlustunnet professionaalse teeninduse ja kvaliteetsete lahenduste kaudu.
Hoolivus - Kliendi rahulolu on meie teenuste kvaliteedi mõõdupuuks.
Usaldusväärsus - lubame ainult seda, mida suudame täita. Me teeme seda, mida lubame.