WL ESTONIA

KVALITEETSELE NÕUSTAMISELE PÜHENDUNUD ETTEVÕTE 

WL Estonia OÜ on konsultatsiooni- ja koolitusettevõte, mis toetab organisatsioone nende strateegiate väljatöötamisel ja elluviimisel. Aitame kaasa tulemuslikkuse parandamisele läbi juhtimise, müügi, klienditeeninduse, meeskonnatöö ja töötajate individuaalse tõhususe tõstmise. Meie konsultantidel on laialdased teadmised ja kogemused erinevate ettevõtete nõustamisel ja töötajate arendamisel. 


WL ESTONIA - WISER LIFE KONTSEPTSIOON 


T
eenuste osutamisel lähtume klientide personaalsetest soovidest, pakkudes maksimaalselt nende vajadusi arvestavaid, tänapäevaseid ja tõhusaid lahendusvariante.
AITAME
  • välja töötada ja täiendada strateegiaid
  • täiendada äriprotsesse
  • hinnata personali koolitusvajadust


NÕUSTAME JA KOOLITAME
  • pakkudes kliendi personaalseid vajadusi toetavaid tõhusaid lahendusvariante
  • luues kvaliteetseid ja motiveerivaid arenguprogramme, mis toetavad uute oskuste omandamist

TOETAME
  • nõustades kliente tegevuste osas, mis toetavad uute oskuste rakendamist
  • esitades klientidele ettepanekud täiendavate arenguvajaduste osas 

Ideaalis sõltub kõik vaimustusest,  reaalsuses visadusest ...
J. W. von Goethe